Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu i organizuje dwunastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (12th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics). Konferencja ta odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2017 roku (piątek-niedziela) w Kołobrzegu.

Planujemy następujące bloki tematyczne:

Tłumaczenie prawnicze i sądowe (przekład ustny i pisemny)

 1. tłumaczenie prawnicze

 2. tłumaczenie sądowe

 3. dydaktyka przekładu prawniczego i sądowego

 4. tłumacz przysięgły

 5. błędy w przekładzie

Język prawa

 1. historia języków prawa

 2. terminologia prawnicza

 3. gatunki piśmiennictwa prawniczego

 4. język prawny i prawniczy Unii Europejskiej

 5. analiza dyskursu prawnego

 6. struktura i semantyka tekstów prawniczych

 7. rozwój języka prawa

 8. wykładnia tekstów sformułowanych w języku prawa

 9. nauczanie języka prawa

 10. zrozumiałość tekstów ustawowych

 11. Plain Language Campaigns

 12. językowe aspekty tekstu rozprawy sądowej

Historia prawa i systemów prawnych

 1. historia systemów prawnych

 2. porównawcze badania systemów prawnych

 3. common law a prawo kontynentalne

Prawa dotyczące języka

 1. prawa do języka i tłumacza

 2. mniejszości językowe i prawa człowieka związane z językiem

Legilingwistyka i językoznawstwo sądowe

 1. legilingwistyka (legal linguistics)

 2. fonetyka

 3. idiolekty

 4. stylistyka

 5. językoznawca jako biegły sądowy

 6. językowe aspekty fałszerstw dokumentów publicznych

Języki specjalistyczne

 1. terminologia

 2. gatunki

 3. dyskurs

 4. przekład


Terminy przesyłania zgłoszeń i rejestracja:

Aby dokonać rejestracji należy przesłać mailem następujące dane:


First Name/Imię:

Surname/Nazwisko:

University degree/tytuł lub stopień naukowy:

Address for Correspondence/adres korespondencyjny:

E-mail:

Institution/Instytucja wysyłająca:

Passport Number/numer paszportu:

Do you need an invitation letter/czy potrzebne jest zaproszenie:

Data for the invoice including tax identification number or equivalent/Dane do faktury wraz z numerem NIP:

Date of the money transfer/Data dokonania przelewu:

Vegetarian diet / Posiłki wegetariańskie: Yes/No Tak/Nie

Presentation/referat: Yes/No Tak/Nie

Title of the presentation (if applicable)/Tytuł wystąpienia (dla prelegentów wygłaszających referat):

Abstract (of 100-200 words) /streszczenie referatu (100-200 słów)

Abstrakt dotyczący pracy badawczej autora powinien mieć następującą strukturę (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):

Cel wystąpienia:

Zakres wystąpienia:

Metoda badawcza/podejście badawcze:

Wyniki:

Implikacje/ograniczenia przeprowadzonych badań/wnioski:

Implikacje praktyczne:

Wkład autora/wartość pracy:

Ewentualne zalecenia:

Słowa kluczowe:

Rodzaj wystąpienia:


W przypadku prac będących przeglądem literatury/dotyczących aktualnego stanu badań w dziedzinie struktura abstraktu powinna być następująca (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):

Cel wystąpienia:

Zakres materiału:

Metoda badawcza/podejście badawcze:

Słowa kluczowe:


Wystąpienia są przewidziane na 30 minut (20 minut prezentacja +10 minut dyskusji).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres lingua.legis@gmail.com.


Abstrakty przyjmujemy do końca lutego 2017 roku.

Do 15 marca będą przesyłane potwierdzenia przyjęcia referatów.

Pełne teksty referatów do druku należy przesłać do 30 sierpnia 2017 r.


Opłata konferencyjna dla prelegentów i słuchaczy:

 • 150 euro do 30 marca 2017r.,

 • 175 euro od 21 marca 2017r. do 20 maja 2017r.,

 • 200 euro od 21 maja oraz w dniu rozpoczęcia konferencji.


Prelegenci i słuchacze z Polski:

 • 500 złotych do 30 marca 2017r.,

 • 600 złotych od 21 marca 2017r. do 20 maja 2017r.,

 • 800 złotych od 21 maja oraz w dniu rozpoczęcia konferencji.Wpisowe obejmuje 2 noclegi od piątku do niedzieli (w internacie Zespołu Szkół Morskich, należy zabrać ze sobą ręcznik, mydło, szampon), 2 kolacje (w piątek i sobotę), 3 obiady (piątek, sobota, niedziela), 2 śniadania (w sobotę i niedzielę), przerwy na kawę i herbatę oraz publikację referatów po pozytywnej recenzji. Wpłat można dokonywać zarówno w złotówkach jak i w euro.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, opłata konferencyjna nie jest zwracana.

Wpłat należy dokonywać po dokonaniu rejestracji przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu

IBAN: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

Bank Zachodni WBK SA 6 Oddział

Plac Wolności 15

60-967 Poznan,

SWIFT code: WBKPPLPP

UWAGA!!! W tytule wpłaty należy podać obowiązkowo numer: K 0000 0040 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji


Nie ma możliwości wnoszenia opłaty kartą kredytową.


Języki konferencji: polski, angielski, hiszpański, francuski, rosyjski i niemiecki.


Nie zapewniamy zakwaterowania.


Z poważaniem


Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska


Instytut Językoznawstwa

Al. Niepodległości 4, Poznań

lingua.legis@gmail.com


Komitet organizacyjny (Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych):

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

dr Yuki Horie

mgr Paula Trzaskawka

mgr Paulina Kozanecka


Komitet organizacyjny (Współpracownicy Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych):

mgr Daria Zozula

mgr Emilia Wojtasik-Dziekanxnxx xvideos porn porno sex>