Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje jedenastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (Eleventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics)połączoną z 17TH INTERNATIONAL ROUNDTABLE FOR THE SEMIOTICS OF LAW. Konferencja ta odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2016 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.

Planujemy następujące bloki tematyczne:

Tłumaczenie prawnicze i sądowe (przekład ustny i pisemny)

 • tłumaczenie prawnicze
 • tłumaczenie sądowe
 • dydaktyka przekładu prawniczego i sądowego
 • tłumacz przysięgły
 • błędy w przekładzie

Język prawa

 • historia języków prawa
 • terminologia prawnicza
 • gatunki piśmiennictwa prawniczego
 • język prawny i prawniczy Unii Europejskiej
 • analiza dyskursu prawnego
 • struktura i semantyka tekstów prawniczych
 • rozwój języka prawa
 • wykładnia tekstów sformułowanych w języku prawa
 • nauczanie języka prawa
 • zrozumiałość tekstów ustawowych
 • Plain Language Campaigns
 • językowe aspekty tekstu rozprawy sadowej

Historia prawa i systemów prawnych

 • historia systemów prawnych
 • porównawcze badania systemów prawnych
 • common law a prawo kontynentalne

Prawa dotyczące języka

 • prawa do języka i tłumacza
 • mniejszości językowe i prawa człowieka związane z językiem

Legilingwistyka i językoznawstwo sądowe

 • legilingwistyka (legal linguistics)
 • fonetyka
 • idiolekty
 • stylistyka
 • językoznawca jako biegły sądowy
 • językowe aspekty fałszerstw dokumentów publicznych

Języki specjalistyczne

 • terminologia
 • gatunki
 • dyskurs
 • przekład

Terminy przesyłania zgłoszeń referatów i rejestracja:

Aby dokonać rejestracji należy przesłać mailem (lingua.legis@gmail.com) następujące dane:

 • First Name/Imię:
 • Surname/Nazwisko:
 • University degree/tytuł lub stopień naukowy:
 • Address for Correspondence/adres korespondencyjny:
 • E-mail:
 • Institution/Instytucja wysyłająca:
 • Passport Number/numer paszportu:
 • Do you need an invitation letter/czy potrzebne jest zaproszenie:
 • Data for the invoice including tax identification number or equivalent/Dane do faktury wraz z numerem NIP:
 • Date of the money transfer/Data dokonania przelewu:
 • Other comments (e.g. vegetarian diet, etc.)/inne uwagi:
 • Presentation/referat: Yes/No Tak/Nie
 • Title of the presentation (if applicable)/Tytuł wystąpienia (dla prelegentów wygłaszających referat):

Abstract (of 100-200 words) /streszczenie referatu (100-200 słów)

Abstrakt dotyczący pracy badawczej autora powinien mieć następującą strukturę (w abstrakcie prosimy pozostawić nagłówki!):

 • Cel wystąpienia:
 • Zakres wystąpienia:
 • Metoda badawcza/podejście badawcze:
 • Wyniki:
 • Implikacje/ograniczenia przeprowadzonych badań/wnioski:
 • Implikacje praktyczne:
 • Wkład autora/wartość pracy:
 • Ewentualne zalecenia:
 • Słowa kluczowe:
 • Rodzaj wystąpienia:

W przypadku prac będących jest przeglądem literatury / dotychących aktualnego stanu badań w danej dziedzinie, struktura powinna być następująca (w abstrakcie prosimy pozostawić nagłówki!):

 • Cel wystąpienia:
 • Zakres materiału:
 • Metoda badawcza/podejście badawcze:
 • Słowa kluczowe:

Wystąpienia przewidujemy na 30 minut (20 minut prezentacja +10 minut dyskusji). Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres lingua.legis@gmail.com.

Abstrakty przyjmujemy do końca lutego 2016 roku. Do 15 marca potwierdzimy, czy Pani lub Pana referat został przyjęty. Pełne teksty referatów do druku prosimy przesłać do 30 sierpnia 2016 r.

Opłata konferencyjna dla prelegentów i słuchaczy:

Obcokrajowcy:

 • 120 euro do 30 marca 2016r.,
 • 150 euro od 31 marca 2016r. do 20 maja 2016r.,
 • 200 euro od 21 maja oraz w dniu rozpoczęcia konferencji.

Prelegenci i słuchacze z Polski:

 • 450 złotych do 30 marca 2016r.,
 • 600 złotych od 31 marca 2016r. do 20 maja 2016r.,
 • 800 złotych od 21 maja oraz w dniu rozpoczęcia konferencji.

Wpisowe obejmuje uroczysty bankiet, 2 obiady, przerwy na kawę i herbatę oraz publikację referatów po pozytywnej recenzji. Wpłat można dokonywać zarówno w złotówkach jak i w euro.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, opłata konferencyjna nie jest zwracana.
 • Wpłat należy dokonywać po dokonaniu rejestracji przelewem bankowym na konto:
 • Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu
  IBAN: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 
  Bank Zachodni WBK SA 6 Oddział
  Plac Wolności 15
  60-967 Poznan
  SWIFT code: WBKPPLPP
  UWAGA!!! W tytule wpłaty należy podać obowiązkowo numer: K 0000 0040 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

  • Nie ma możliwości wnoszenia opłaty kartą kredytową.
  • Języki konferencji: polski, angielski,francuski, hiszpański, rosyjski i niemiecki.
  • Nie zapewniamy zakwaterowania.
  • Z poważaniem

   • Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

   Instytut Językoznawstwa
   Al. Niepodległości 4, Poznań
   lingua.legis@gmail.com.

   Komitet organizacyjny (Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych):

   • Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska
   • Dr Milena Hadryan
   • Dr Yuki Horie
   • Mgr Paula Trzaskawka
   • Mgr Paulina Skorupska

   Komitet organizacyjny (Współpracownicy Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych):

   • Dr Karolina Kaczmarek
   • Mgr Daria Zozula
   • Dr hab. Joanna Grzybek (Uniwersytet Jagielloński)
   • Dr Paulina Mazurkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  xnxx xvideos porn porno sex>